Clwb Hoci Plasmawr i Ferched

  • Dyddiad: 25/03/2019
  • Lleoliad: Ysgol Plasmawr
  • Amser: 17:00 - 18:00
  • Pris: £48

Clwb Hoci Plasmawr i Ferched

Sesiynnau Hoci cymunedol yn Ysgol Plasmawr i ferched 3-6 rhwng yr 14/01/2019 - 08/04/2019. Dim sesiwn ar yr 25/02/2019. Sesiynau yn cael ei rhedeg gan hyfforddwyr profiadol cymwysiadol.

Cofrestrwch Yma

« Nol