Clwb Ieuenctid Y Stryd

  • Dyddiad: 28/11/2022
  • Lleoliad: Canolfan Ieuenctid Y Stryd Rhydaman
  • Amser: 15:30 - 17:00

Clwb Ieuenctid Y Stryd

Clwb Ieuenctid bob prynhawn dydd Llun i flynyddoedd 6-9 yng Nghanolfan Ieuenctid Y Stryd Rhydaman. Cyfle i gymysgu gyda bobol ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

« Nol