Clwb Pêl-Droed

  • Dyddiad: 03/04/2019
  • Lleoliad: Gol Casnewydd
  • Amser: 17:00 - 18:30
  • Pris: £18 am 6 wythnos / £3 y sesiwn

Clwb Pêl-Droed

Plantos Pel-droed

Oedran: Derbyn a Flwyddyn 1

Amser: 17:00 - 17:45


Clwb Pel-Droed

Oedran: Blwyddyn 2 i Flwyddyn 6

Amser: 17:45 - 18:30


Dewch i dysgu a datblygu eich sgiliau pel-droed. Cyfle i datblygu sgiliau pasio, driblo a saethu.


I gofrestu:

http://bit.ly/cofrestrugwent

« Nol