Clwb Pel Droed Merched yr Urdd (Brynsierfel)

  • Dyddiad: 12/04/2019
  • Lleoliad: Ysgol Gymraeg Brynsierfel
  • Amser: 15:10 - 16:00
  • Pris: £9 am 10 wythnos

Clwb Pel Droed Merched yr Urdd (Brynsierfel)

Mewn partneriaeth gyda Ymddirideolaeth Pel-droed Cymru, mae Adran Chwaraeon yr Urdd yn lansio rhaglen Pel-droed Merched am cyfnod 10 wythnos gyda'r nod o cynyddu'r nifer o ferched sydd yn chwarae Pel-droed o fewn clybiau sefydlog ar draws Sir Gaerfyrddin.

 

Cychwyn: 08/03/19

Pob Dydd Gwener

Amser: 15:10 - 16:00

 

SESIWN CYNTAF AM DDIM

TALWCH A COFRESTRWCH YMA

 

*TALIAD A COFRESTRU YN HANFODOL*

« Nol