Clwb Pel Droed Merched yr Urdd (Cefneithin+Gorslas)

  • Dyddiad: 27/03/2019
  • Lleoliad: Ysgol Gymraeg Cefneithin
  • Amser: 15:20 - 17:15
  • Pris: £13.50 am 10 wythnos

Clwb Pel Droed Merched yr Urdd (Cefneithin+Gorslas)

Mewn partneriaeth gyda Ymddirideolaeth Pel-droed Cymru, mae Adran Chwaraeon yr Urdd yn lansio rhaglen Pel-droed Merched am cyfnod 10 wythnos gyda'r nod o cynyddu'r nifer o ferched sydd yn chwarae Pel-droed o fewn clybiau sefydlog ar draws Sir Gaerfyrddin.

 

Cychwyn: 06/03/19

Pob Dydd Mercher

Amser: 15:20 - 17:15

 

SESIWN CYNTAF AM DDIM

TALWCH A COFRESTRWCH YMA

 

*TALIAD A COFRESTRU YN HANFODOL*

« Nol