Clwb Pel Droed yn Melin Gruffydd Bl 2

  • Dyddiad: 30/03/2019
  • Lleoliad: Ysgol Gynradd Melin Gruffydd
  • Amser: 09:00 - 10:00
  • Pris: £45.50

Clwb Pel Droed yn Melin Gruffydd Bl 2

Sesiwn pel-droed cymunedol yn Melin Gruffydd i blant blwyddyn 2 rhwng 12/01/19 hyd at y 13/04/19 (bydd dim sesiwn ar y 02/03/19 o ganlyniad i wythnos hanner tymor)  Mae ein sesiynnau pel-droed yn cael ei rhedeg gan hyfforddwyr profiadol a cymwysiadol i sicrhau bod y plant yn mwynhau a dysgu sgiliau newydd!

 

Cliciwch yma i gofrestru!

« Nol