Clwb Pel Rwyd Bach yr Urdd

  • Dyddiad: 14/01/2019
  • Lleoliad: Neuadd Cymunedol Mynydd Y Garreg
  • Amser: 17:15 - 18:00
  • Pris: £3 y sesiwn

Clwb Pel Rwyd Bach yr Urdd

Clwb Pel Rwyd Bach yr Urdd

 

Neuadd Cymunedol Mynydd Y Garreg

Cychwyn: 19.11.18

Diwrnod: Dydd Llun

Amser: 17:15 - 18:00

Oedran: 3 - 6 oed

Cost: £3 y sesiwn


I gofrestru neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch a Emyr: emyrdavies@urdd.org | 07500 033957

« Nol