Clwb Pel-rwyd Cwmnedd

  • Dyddiad: 11/02/2019
  • Lleoliad: Sgubor Ysgol Cwmnedd
  • Amser: 17:00 - 18:00
  • Pris: £18 am 6 wythnos

Clwb Pel-rwyd Cwmnedd

Clwb Pel-rwyd yr Urdd

Sgubor Cwmnedd

Cychwyn: 14.01.19

Diwrnod: Pob dydd Llun  

Amser: 17:00 - 18:00

Blwyddyn: 3 - 6

Cost: £18 am 6 wythnos neu £4 y sesiwn

 

I gofrestru ac i dalu , cliciwch yma !

 

« Nol