Clwb Plantos Heini Dydd Gwener (Meithrin)

  • Dyddiad: 05/04/2019
  • Lleoliad: Cardiff Central Youth Club
  • Amser: 12:45 - 13:45
  • Pris: £42

Clwb Plantos Heini Dydd Gwener (Meithrin)

Mae'r clwb yma yn cael ei redeg bob dydd gwener ac mae'n cael ei cynnal yn CCYC. Bydd y sesiwn cyntaf yn aildechrau ar y 18/01/19 hyd at y 12/04/19 (bydd dim sesiwn ar y 01/03/19 o ganlyniad i wythnos hanner tymor). Bydd y sesiynnau yn rhedeg am 12 wythnos ac maen't ar gael i blant meithrin. Mae sesiynnau yn dechrau am 12:45 ac maen't yn awr o hyd. Mae pob clwb yr Urdd yn cael ei redeg a'i reoli gan hyfforddwyr cymwys a profiadol er mwyn sicrhau bod y plant yn ogystal a'r rhieni sy'n mynychu yn mwynhau.

Cofrestrwch Yma!

« Nol