Clwb Rygbi Powerleague

  • Dyddiad: 12/04/2019
  • Lleoliad: Powerleague
  • Amser: 16:00 - 17:00
  • Pris: £25.50

Clwb Rygbi Powerleague

Mae’r cwrs yn galluogi’r plant i ddatblygu sgiliau craidd o redeg gyda phêl, pasio pêl, dal pêl, a chicio. Mae pob sesiwn yn cyfuno hwyl, cyffro a heriau i’r plant gan hyfforddwyr cymwys a phrofiadol mewn awyrgylch gofalgar a saff.

« Nol