Cwrs Preswyl Gwersyll Llangrannog

  • Dyddiad: 15/06/2020
  • Lleoliad: Gwersyll yr Urdd, Llangrannog
  • Amser: 01:00 - 01:00

Cwrs Preswyl Gwersyll Llangrannog

Tridiau yn Wersyll yr Urdd, Llangrannog i ddisgyblion bl 5 a 6

Gweithgareddau yn cynnws sgïo, nofio, gwibgartio, beiciau cwad, dringo a llawer mwy 

« Nol