Cyfarfod Fforwm Ieuenctid

  • Dyddiad: 03/09/2019
  • Lleoliad: Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Amser: 17:30 - 00:00

Cyfarfod Fforwm Ieuenctid

Fforwm / cyfarfod

Awydd bod yn rhan o'r Fforwm Ieuenctid Ynys Môn?
Mae yna gyfle i ti:
◼️ Dweud dy farn a magu hyder
◼️ Ehangu sgiliau a gwneud ffrindiau newydd o ysgolion eraill
◼️ Ennill llawer o brofiadau ac oriau gwirfoddol

Mi fydd cyfarfod cyntaf yn cael ei gynnal yn Swyddfa'r Urdd Ynys Môn yn Ysgol Uwchradd Bodedern Nos Fawrth Medi 3ydd

Os wyt ti'n flwyddyn 10 + ac eisiau gwybod mwy o wybodaeth cysyllta gyda : lowriturner@urdd.org

« Nol