Cystadleuaeth Celf a Chrefft Gorllewin Myrddin

  • Dyddiad: 02/05/2019
  • Lleoliad: Neuadd Pontyberem
  • Amser: 01:00 - 01:00

Cystadleuaeth Celf a Chrefft Gorllewin Myrddin

Cystadlaeth Celf a Chrefft - Mi fydd cyfle i adael y gwaith Celf yn Neuadd Pontyberem rhnwg 4 a 6yp ar dydd Mercher y 1af o Fai neu rhnwg 8 a 9 yb ar y 2il o Fai. 

Mi fydd yr arddangosfa ar agor rhwng 4 a 6 yp ar dydd Iau y 2il o Fai.  Tal Mynediad yn £1.

Bydd angen casglu y gwaith Celf anfuddugol rhwng 6 a 7 yh a'r 2il o Fai. 

 

« Nol