Cystadleuaeth Pêl-droed 6 bob ochr – Blynyddoedd 3 a 4 yn unig Cylch Llŷn

 • Dyddiad: 11/01/2019
 • Lleoliad: Nghanolfan Hamdden Dwyfor, Pwllheli.
 • Amser: 10:00 - 01:00

Cystadleuaeth Pêl-droed 6 bob ochr – Blynyddoedd 3 a 4 yn unig Cylch Llŷn

Bwriad y gystadleuaeth yma ydi rhoi profiadau i’n haelodau. Cymryd rhan sy’n bwysig gan drio anghofio am yr elfen gystadleuol.  Ni fydd unrhyw dystysgrifau na medalau.  Pwyslais ar gyfranogi a hwyl.

Rheolau

 • Rhaid bod yn aelod o’r Urdd.
 • 6 bob ochr, dim mwy na 10 mewn carfan (er mwyn sicrhau bod pawb yn cael cyfle teg).
 • Timau cymysg, rhaid sicrhau bod dwy ferch yn chwarae ar bob adeg
 • Eilyddion yn ystod y gêm, er mwyn peidio effeithio rhediad y gêm. Dim cyfyngiad ar y nifer o eilyddion.
 • Un tîm o bob ysgol yn unig.
 • Angen cofrestru ar amser er mwyn sicrhau ddigon o amser i gwblhau'r gemau.
 • Dim rheolau uchder a geith chwaraewyr fynd i rywle ar y cwrt. Dim cwrt cosbi.
 • Rhaid i bawb sydd yn chwarae wisgo “shin pads”

Os oes angen fwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch a Swyddfa’r Urdd ar 01248 672100.

 

Llawer o ddiolch am eich cefnogaeth.

« Nol