Diwrnod Fforwm Ieuenctid Eryri

  • Dyddiad: 02/09/2019
  • Lleoliad: Neuadd Felinwnda Llanwnda
  • Amser: 10:00 - 14:00

Diwrnod Fforwm Ieuenctid Eryri

Wyt ti rhwng 14 a 25 mlwydd oed?

Hoffi rhoi dy farn ar faterion sy'n agos at dy galon?

Hoffi cyfarfod pobl newydd a rhannu syniadau ar gyfer prosiectau lleol a chenedlaethol?

Tyrd draw i ddiwrnod Fforwm Ieuenctid Urdd Eryri! Yma, cei gyfle i ddysgu mwy am waith y fforwm gwych o bobl ifanc sydd gennym ni, ac i fod yn rhan ohono!

Mae'r fforwm yn rhoi cyfle gwych i ti drafod materion sy'n bwysig i ti ac i gymryd rhan mewn amryw o weithgareddau ar hyd a lled y wlad.

Mae'n gyfle gwych i ti ennill oriau gwirfoddol a magu profiad mewn meysydd gwahanol, ennill cymwysterau a chael llawer o hwyl wrth wneud!

Os oes gen ti ddiddordeb mewn mynychu'r diwrnod neu am fwy o wyboaeth ynglyn â'r fforwm, cysyllta gyda iwanwilliams@urdd.org neu ffonia 01248 672100.

« Nol