Eisteddfod Gylch Llambed 2023

  • Dyddiad: 07/03/2023
  • Lleoliad: Ysgol Bro Pedr, Llambed
  • Amser: 09:00 - 00:00

Eisteddfod Gylch Llambed 2023

Dewch i brofi gwledd o gystadlu wrth i blant a phobl ifanc Cylch Llambed yn cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn cystadlaethau megis canu, dawnsio a pherfformio.  

 

 

Am fwy o wybodaeth ewch i www.urdd.cymru/eisteddfod

« Nol