Gala Nofio Brycheiniog a Maesyfed

  • Dyddiad: 14/11/2019
  • Lleoliad: Pwll Nofio Aberhonddu
  • Amser: 10:00 - 16:30

Gala Nofio Brycheiniog a Maesyfed

Cystadlaethau Cynradd 10:00 - 13:30

 

Cystadlaethau Uwchradd 14:00 - 16:30

 

Gala Nofio yr Urdd Swimming Gala


TREFN Y CYSTADLU
1. Rhaid I bawb cofrestru ar-lein.


2. Cystadleuwyr:
i) Caniateir dau nofiwr a dau nofiwr anabl (un nam
gorfforol a un nam golwg) o un gangen i gystadlu
mewn ras unigol (Nofwyr nam gorfforol a nam
golwg mewn ras rhydd a chefn ar gyfer 2019/20).
ii) Ni chaniateir i nofiwr gystadlu mewn mwy na dwy
ras unigol (gan gynnwys Cymysg Unigol) a dwy ras
gyfnewid.


3. Ar ôl derbyn y ceisiadau, trefnir gala nofio, boed ar
lefel cylch neu ranbarth. Dibynna hyn ar y nifer o
ymgeiswyr ledled y rhanbarth. Yn achos
cystadlaethau ar lefel cylch, y Pwyllgor
Rhanbarth/Swyddog Datblygu fydd â’r hawl i
benderfynu sawl nofiwr fydd yn mynd ymlaen o’r
cylchoedd i’r Gala Rhanbarthol.


4. Daw un nofiwr o pob categori ymlaen i gynrychioli’r
Rhanbarth yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr Urdd.


RHEOLAU CYFFREDINOL
1. Dilynir Rheolau Nofio Cymru. Gellir cael copi o’r
rheolau o’i gwefan.
2. Os bydd ymgeisydd anghymwys wedi cystadlu, bydd
hawl gan drefnydd y gystadleuaeth i dorri’r
ymgeisydd neu’r tîm yn achos ras gyfnewid, allan o’r
gystadleuaeth.
3. 25m yw hyd y pwll yn y Gala Cenedlaethol.
4. Rhaid i’r cystadleuwyr gystadlu yn yr oedran priodol
ac ni chaniateir cystadlu mewn oedran uwch. Rhaid
bod pob nofiwr wedi cofrestru fel aelod o’r Urdd cyn
cystadlu.


RHESTR CYSTADLU
Blwyddyn 3-4 (Bechgyn a Merched)


1a. Nofio Rhydd, Ras Agored (1 hyd y pwll = 25m)
1b. Nofio Rhydd, Nofwyr Nam Gorfforol (25m)
1c. Nofio Rhydd, Nofwyr Nam Golwg (25m)
2. Nofio Broga (25m)
3a. Nofio Cefn, Ras Agored (25m)
3b. Nofio Cefn, Nam Gorfforol (25m)
3c. Nofio Cefn, Nam Golwg (25m)
4. Nofio Pili Pala (25m)
5. Ras Gyfnewid Rhydd (4 x 25m)
6. Ras Gyfnewid Amrywiol (4 x 25m)
(Cefn) 1 x 25m
(Broga) 1 x 25m
(Rhydd) 1 x 25m
(Rhydd) 1 x 25m
7. Ras Gyfnewid Rhydd Cymysg (4 x 25m)
(2 x Bachgen a 2 x Merch)


Blwyddyn 5-6 (Bechgyn a Merched)


1a. Nofio Rhydd, Ras Agored (2 hyd y pwll = 50m)
1b. Nofio Rhydd, Nofwyr Nam Gorfforol (50m)
1c. Nofio Rhydd, Nofwyr Nam Golwg (50m)
2. Nofio Broga (50m)
3a. Nofio Cefn, Ras Agored (50m)
3b. Nofio Cefn, Nam Gorfforol (50m)
3c. Nofio Cefn, Nam Golwg (50m)
4. Nofio Pili Pala (50m)
5. Nofio Cymysg Unigol (4 x 25m)
(Pili Pala) 1 x 25m
(Cefn) 1 x 25m
(Broga) 1 x 25m
(Rhydd) 1 x 25m
6. Ras Gyfnewid Rhydd (4 x 25m)
7. Ras Gyfnewid Amrywiol (4 x 25m)
(Cefn) 1 x 25m
(Broga) 1 x 25m
(Pili Pala) 1 x 25m
(Rhydd) 1 x 25m
8. Ras Gyfnewid Rhydd Cymysg (4 x 25m)
(2 x Bachgen a 2 x Merch)

 

https://www.urdd.cymru/cy/chwaraeon/cystadlaethau/ar-y-gweill/gala-cenedlaethol/

« Nol