Gala Nofio Uwchradd

  • Dyddiad: 08/11/2019
  • Lleoliad: Pwll Nofio Ynysawdre
  • Amser: 09:30 - 16:00

Gala Nofio Uwchradd

Bore o gystadlu nofio i aelodau uwchradd yr ardal.

Rhaid cofrestru i gystadlu trwy ein gwefan o flaen llaw.

Am resymau capasiti, mae hwn yn ddigwyddiad caeëdig. Ni fyddwn yn caniatau cynulleidfa.

CLICIWCH YMA I WELD CANLYNIADAU'R DIGWYDDIAD.

« Nol