Gwasanaeth Sul yr Urdd

  • Dyddiad: 17/11/2019
  • Lleoliad: Capel Penygroes
  • Amser: 10:30 - 11:45

Gwasanaeth Sul yr Urdd

Gwasanaeth Sul yr Urdd dan ofal aelodau Adrannau, Aelwydydd a Fforwm Ieuenctid Shir Benfro.

« Nol