Gwersi Nofio Pen-y-bont

  • Dyddiad: 07/12/2018
  • Lleoliad: Ysgol Litchard
  • Amser: 16:00 - 17:30
  • Pris: £50 am 10 wythnos

Gwersi Nofio Pen-y-bont

Gwersi wythnosol 30 munud sydd yn darparu i ddechreuwyr o dan gynllun 'Nofio Dysgu Cymru', ble mae plant yn dysgu'r sgiliau nofio angenrheidiol, ynghyd a'r sgiliau diogelwch dwr hanfodol i fod yn ddiogel mewn ac o gwmpas dwr. Bydd amser y wers yn ddibynnol ar ba don mae eich plentyn.

Cysylltwch gyda Catrin Stone cyn cofrestru er mwyn trefnu amser gwers benodol.

Cofrestru a thaliad o flaen llaw yn hanfodol


COFRESTRWCH A THALWCH YMA


Catrin Stone - Swyddog Prosiect Chwaraeon

catrinstone@urdd.org / 07976 003357


Lauren Richards - Swyddog Gweithgareddau Pen-y-bont

laurenrichards@urdd.org / 07484 622399

« Nol