Gwersi Nofio Y Ddwyrain

  • Dyddiad: 05/09/2019
  • Lleoliad: Canolfan Hamdden Y Ddwyrain
  • Amser: 17:15 - 19:15
  • Pris: £48.80

Gwersi Nofio Y Ddwyrain

Mae Chwaraeon yr Urdd Caerdydd a'r Fro yn cynnig rhaglen Dysgu i Nofio gynhwysfawr ar gyfer plant ac oedolion sy'n gweithio mewn partneriaeth â Chymdeithas Nofio Cymru (SwimWales) ac mae'r gwersi yn dilyn Fframwaith Dysgu Nofio AquaPassport. Mae'r holl wersi nofio a gweithgareddau dyfrol yn cael eu cymryd gan Athrawon / Hyfforddwyr Lefel 2 Cymdeithas Nofio Amatur (ASA) sydd â gwiriad cefndir (DBS).

Mae ein rhaglen Dysgu i Nofio wedi'i gynllunio fel bod yr holl ddisgyblion yn cael eu hasesu'n barhaus trwy gydol y cynllun, mewn amgylchedd diogel a hwyliog. Mae fframwaith AquaPassport yn caniatáu i ddisgyblion weithio tuag at ennill bathodynnau a thystysgrifau i gydnabod eu cyflawniadau.


Amserau: 

17:15 i 17:45 - Ton 1

17:45 i 18:15 - Ton 2

18:15 i 18:45 - Ton 3

18:45 i 19:15 - Ton 4


SylwerMae'n ofynnol i ddisgyblion basio'r holl elfennau ym mhob Ton i'r safonau a argymhellir er mwyn symud ymlaen i'r dosbarth nesaf.

Dyfeisiwyd yr AquaPassport gan Gorff Llywodraethu Cenedlaethol Nofio yng Nghymru 'Nofio Cymru' mewn cydweithrediad â Chwaraeon Cymru a'i gefnogi gan Lywodraeth Cymru gyda'r weledigaeth ar gyfer plant i fwynhau nofio a gweithgareddau eraill ar gyfer dwr ar gyfer gweddill eu bywydau . Mae'r fframwaith wedi'i ddylunio trwy ymgynghoriad helaeth gan arbenigwyr yn y diwydiant dyfrol ac addysg. Mae egwyddorion sylfaenol addysgu plant i nofio yn aros yn ddigyfnewid ac mae'r Pasport Aqua yn hyrwyddo'r defnydd o'r 'dysgu trwy chwarae'. Canfuwyd hyn trwy ymchwil addysgol, sef y dull mwyaf effeithiol y mae plant yn ei ddysgu ac anogir athrawon i ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau, gemau, gweithgareddau a senarios er mwyn cyflawni'r canlyniadau.

« Nol