Gwersyll Chwaraeon yr Haf

  • Dyddiad: 01/08/2019
  • Lleoliad: Cawell Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth
  • Amser: 09:00 - 16:00
  • Pris: £25 1 dydd / £45 2 dydd / £50 3 dydd

Gwersyll Chwaraeon yr Haf

Tridiau o gwersyll chwaraeon yr urdd yn Prifysgol Aberystwyth o 9:00 - 4:00 ar gyfer plant 6-11 mlwydd oed. Cyfle i ddysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau a datblygu hyder trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dilynwch y linc isod er mwyn cofrestru ar-lein:

https://www.urdd4.org/rhieni/gweithgareddauchwaraeon.a5w?id=93beabf6

 

Three days of sport camps at Aberystwyth University from 9:00 - 4:00 for children aged 6 - 11. An opportuity to learn new skills, make new friends and develop confidence through the medium of welsh.

To register online, follow the link below:

https://www.urdd4.org/parents/sportsactivities.a5w?id=93beabf6

 

« Nol