Gwyl Gyhoeddi Eisteddfod 2020

  • Dyddiad: 05/10/2019
  • Lleoliad: Prestatyn
  • Amser: 10:30 - 16:00

Gwyl Gyhoeddi Eisteddfod 2020

Diwrnod o hwyl i’r holl deulu i groesawu Eisteddfod yr

Urdd i Sir Ddinbych yn 2020, sy’n cynnwys gorymdaith

fawreddog yn ogystal â stondinau amrywiol ac adloniant

byw yng Ngerddi Bastion. Dewch yn llu!

 

 

 

 

« Nol