Gymnasteg Bach

  • Dyddiad: 06/04/2019
  • Lleoliad: Planet Gymnasteg
  • Amser: 08:30 - 09:00
  • Pris: £43.20

Gymnasteg Bach

Mae’r dosbarthiadau wedi’u llunio i fagu hyder a sgiliau corfforol wrth gymdeithasu gyda phlant eraill.

Mae’r cwrs 12 wythnos yn cynnwys datblygu sgiliau neidio, cydbwyso, hyblygrwydd a symud.Mae pob sesiwn yn cyfuno hwyl, cyffro a heriau i’r plant gan hyfforddwyr cymwys a phrofiadol mewn awyrgylch gofalgar a saff. Ar ddiwedd pob sesiwn mae’r plant yn derbyn tystysgrif a sticer am eu hymdrech a’u cyrhaeddiad.

« Nol