Merched yn Gwneud Miwsig

  • Dyddiad: 22/02/2023
  • Lleoliad: Glan-llyn isa'
  • Amser: 00:00 - 00:00
  • Pris: £49

Merched yn Gwneud Miwsig

Cyfle i ferched rhwng Bl.10 - 25 oed ddysgu mwy am gyfansoddi, perfformio a recordio yng nghwmni Hana Lili, Heledd Watkins a Marged Gwenllian.

 

I archebu ewch i'n gwefan yma : www.urdd.cymru/archebuiac

« Nol