Pel droed cymysg rhanbarthol

  • Dyddiad: 11/10/2019
  • Lleoliad: Caeau astro Ashleigh Road
  • Amser: 09:30 - 15:00

Pel droed cymysg rhanbarthol

Cyfle i fechgyn a merched blynyddoedd 5 a 6 o ysgolion Cymraeg ac ail-iaith, i gymryd rhan yng nghystadleuaeth pel droed cymysg rhanbarthol. Rhaid sicrhau fod pob disgybl yn aelod o'r Urdd er mwyn cymryd rhan. Am fwy o fanylion cysylltwch gyda Ffion Morgan, Swyddog datblygu Gorllewin Morgannwg 

« Nol