Pel-droed Merched

  • Dyddiad: 18/10/2019
  • Lleoliad: Caeau astro Ashleigh Road
  • Amser: 09:30 - 15:00

Pel-droed Merched

Cyfle i ferched o flynyddoedd 5 i 6 o ysgolion Cymraeg ac ail-iaith, i gymryd rhan yng nghystadleuaeth pel droed merched rhanbarthol. Rhaid sicrhau fod pob disgybl yn aelod o'r Urdd er mwyn cymryd rhan. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda Ffion Morgan, Swyddog datblygu Gorllewin Morgannwg. 

« Nol