Pel-Rwyd Borth

  • Dyddiad: 04/04/2019
  • Lleoliad: Canolfan Hamdden David Hughes
  • Amser: 17:00 - 18:00
  • Pris: £3.50 y sesiwn neu £15 am y tymor

Pel-Rwyd Borth

Clwb Pel-Rwyd i plant cynradd blwyddyn 3 i 6 bob dydd Iau o 5 i 6 o'r gloch yn Canolfan Hamdden David Hughes Borth. Dewch i Ymuno!

« Nol