Plantos Heini

  • Dyddiad: 06/04/2019
  • Lleoliad: Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Safle Gwyndy
  • Amser: 09:15 - 10:00
  • Pris: £18 am 6 wythnos / £3 y sesiwn

Plantos Heini

Cam cyntaf i dysgu gymnasteg! Sesiynau i gweithio ar reoli'r corff a sgiliau symud sylfaenol!

Oedran: Meithrin

Amser: 9:15 - 10:00

 

I gofrestru:

http://bit.ly/cofrestrugwent

 

 

« Nol