Plantos Heini a Gymnasteg (Gelli Haf)

  • Dyddiad: 03/04/2019
  • Lleoliad: Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Gelli Haf
  • Amser: 16:30 - 18:00
  • Pris: £18 am 6 wythnos / £3 y sesiwn

Plantos Heini a Gymnasteg (Gelli Haf)

Plantos Heini

Oedran: Meitrhin a Derbyn

Amser: 16:30 - 17:15

Y cam cyntaf i ddysgu gymnasteg. Sesiynau i weithio ar reoli'r corff a sgiliau symud sylfaenol.

 

Gymnasteg

Oedran: Blwyddyn 1 a 2

Amser: 17:15 - 18:00

Dewch i dysgu a datblygu eich sgiliau gymnasteg mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar trwy'r gyfrwng Gymraeg.

 

 

I gofrestru:

http://bit.ly/cofrestrugwent

« Nol