Plantos Heini (YBB)

  • Dyddiad: 16/03/2019
  • Lleoliad: Ysgol Bae Baglan
  • Amser: 09:15 - 10:00
  • Pris: £15 am 5 wythnos

Plantos Heini  (YBB)

Sesiynau i blant i ddatblygu sgiliau cydbwysedd, symud a chydrefniant o fewn gymnasteg.

 

Cychwyn: 16.03.19

Amser: 9:15  - 10:00

Oedran: 3 - 4 blwydd oed

 

I gofrestru ac i dalu, cliciwch yma

« Nol