Plantos Rygbi a Phêl-Droed

  • Dyddiad: 01/04/2019
  • Lleoliad: Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Safle Gwyndy
  • Amser: 16:30 - 18:00
  • Pris: £15 am 5 Wythnos / £3 Y Sesiwn

Plantos Rygbi a Phêl-Droed

Dewch i dysgu a datblygu eich sgiliau pel droed a rygbi! Cyfle i ddysgu sgiliau pel-droed a rygbi megis, pasio, dribblo a saethu.

16:30 - 17:15 = Meithrin a Derbyn

17:15 - 18:00 = Blwyddyn 1 a 2

 

I gofrestru:

http://bit.ly/cofreestrugwent

« Nol