Pwyllgor Cylch Alaw Cybi

  • Dyddiad: 11/06/2020
  • Lleoliad: Swyddfa'r Urdd, Ysgol Uwchradd Bodedern
  • Amser: 16:00 - 01:00

Pwyllgor Cylch Alaw Cybi

Cyfle i gynrychiolwyr o bob ysgol/adran yng Nghylch Alaw Cybi , i ddod i leisio barn a thrafod digwyddiadau sydd ar y gweill gan yr Urdd. Croeso cynnes i bawb.

« Nol