Pwyllgor Cylch Cefni

  • Dyddiad: 11/09/2019
  • Lleoliad: Ysgol Gymuned Bodffordd
  • Amser: 16:00 - 17:00

Pwyllgor Cylch Cefni

Cyfle i gynrychiolwyr o bob ysgol/adran yng Nghylch Cefni, i ddod i leisio barn a thrafod digwyddiadau sydd ar y gweill gan yr Urdd. Croeso cynnes i bawb.

« Nol