Pwyllgor Cylch Eilian

  • Dyddiad: 10/06/2020
  • Lleoliad: Ysgol Gynradd Amlwch
  • Amser: 16:00 - 01:00

Pwyllgor Cylch Eilian

Cyfle i gynrychiolwyr o bob ysgol/adran yng Nghylch Eilian  i ddod i leisio barn a thrafod digwyddiadau sydd ar y gweill gan yr Urdd. Croeso cynnes i bawb.

« Nol