Rygbi a Pel Droed Bach

  • Dyddiad: 12/01/2019
  • Lleoliad: Sports Training Village, Talybont
  • Amser: 09:30 - 10:45
  • Pris: £54

Rygbi a Pel Droed Bach

Mae dosbarthiadau Rygbi a Pel Droed Bach wedi’u llunio i fagu hyder a sgiliau corfforol wrth gymdeithasu.

Mae’r cwrs yn galluogi’r plant i ddatblygu sgiliau craidd o redeg, pasio pel, dal pel, a chicio. Mae pob sesiwn yn cyfuno hwyl, cyffro a heriau i’r plant gan hyfforddwyr cymwys a phrofiadol mewn awyrgylch gofalgar a saff. Ar ddiwedd pob sesiwn mae’r plant yn derbyn tystysgrif a sticer am eu hymdrech a’u cyrhaeddiad.

Rygbi Bach (£54) Gofrestrwch nawr 

Pel Droed Bach (£54) Gofrestrwch nawr 

Pel Droed ac Rygbi Bach (£80) Gofrestrwch nawr 

« Nol