Rygbi Bach Aberystwyth

  • Dyddiad: 09/11/2019
  • Lleoliad: Canolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth
  • Amser: 09:00 - 09:45
  • Pris: £3.50 y sesiwn neu £24 am 8 sesiwn

Rygbi Bach Aberystwyth

Clwb Rygbi Bach yn Aberystwyth i blant 3-5 mlwydd oed bob bore Sadwrn o 9:00 - 9:45. 

£3.50 y sesiwn neu £24 am 8 sesiwn. 

I gofrestru ar-lein dilynwch y linc isod: 

 

https://www.urdd4.org/rhieni/gweithgareddauchwaraeon.a5w?id=93beabf6

 

Junior Rugby club in Aberystwyth for children 3-5 years old every Saturday morning from 9:00 - 9:45. 

£3.50 a session or £24 for 8 sessions. 

To register online please follow the link below:

 

www.urdd4.org/parents/sportsactivities.a5w

« Nol