Rygbi bach Cefni

  • Dyddiad: 09/11/2019
  • Lleoliad: Canolfan Hamdden Plas Arthur
  • Amser: 10:00 - 10:45
  • Pris: £30 am 10 wythnos o wersi neu £3.50 y sesiwn

Rygbi bach Cefni

Gwersi rygbi i oed 3, 4 a 5 oed. Cyfle i ddysgu a datblygu sgiliau megis, pasio, rhedeg efo'r bel, cicio a llawer mwy.

« Nol