Gwyliau Catalunya 2020

  • Dyddiad: 19/07/2020
  • Lleoliad: Costa Brava
  • Amser: 01:00 - 01:00

Gwyliau Catalunya 2020

Byddwn yn aros ar y Costa Brava mewn man delfrydol yn agos at Tossa De Mar. Mae’r dref wedi cadw ei thraddodiad a’i chymeriad o fewn muriau canoloesol ac adeiladau Rhufeinig. Bydd  ein llety ar ffurf cabanau pren sydd yn cysgu 4/6/8 person gyda chyfleusterau en-suite a man ymlacio tu allan.  Mae ystafell gemau a gweithgareddau wrth-law, tŷ bwyta, siopau, pwll nofio a thraeth. Mae dros 1,500 o aelodau Urdd Gobaith Cymru eisoes wedi ymweld â’r ganolfan dros y deng mlynedd diwethaf.

« Nol