Taith Bl.7 a 8, Disneyland Paris

  • Dyddiad: 16/02/2020
  • Lleoliad: Paris
  • Amser: 01:00 - 01:00

Taith Bl.7 a 8, Disneyland Paris

Cyfle i ddisgyblion Blynyddoedd 7 ac 8 y ffrwd Cymraeg ymweld ag atyniadau poblogiadd Paris yn ogystal a chael diwrnod ym mharc Disneyland!

 

Bydd y bws yn ein casglu ar fore Dydd Sul o leoliad cyfleus. Byddwn yn croesi i Ffrainc ar y fferi  ac yn mynd am bryd o fwyd yn y gwesty.  Byddwn yn cael brecwast yn y gwesty ar fore Dydd Llun cyn mynd i barc Disneyland a’r studios, lle gawn ddiwrnod cyfan i fwynhau!  Ar fore dydd Mawrth, bydd brecwast ar gael yn y gwesty cyn mynd ar daith cwch i weld Paris a’r Twr Eiffel.

« Nol