Taith Eidal 2019

  • Dyddiad: 21/07/2019
  • Lleoliad: Llyn Garda
  • Amser: 01:00 - 01:00
  • Pris: £649

Taith Eidal 2019

Pa gynlluniau sydd gen ti ar gyfer gwyliau'r haf 2019?

Fyddi di ym mlwyddyn 9,10 yn Mehefin '19 ac eisiau rhywbeth i wneud dros y gwyliau?

Wel, beth am wythnos o wyliau gyda dy ffrindiau mewn gwesty ger Llyn Garda yng ngogledd yr Eidal?

Cei gyfle i gymdeithasu â ffrindiau o ysgolion eraill, torheulo a hwyl a sbri ar y teithiau canlynol sy'n gynwysedig yn y pris:

• Diwrnod yn Gardaland, un o barciau antur gorau Ewrop
• Mynediad i barc dŵr 'Aqua Paradise'
• Taith ar gwch ar Lyn Garda
• Ymweld â Stiwdios Ffilm Canevaworld
• Siwrne mewn 'cable car' ar Mount Baldo
• Diwrnod yn Venice

Mae'n bosib hefyd bydd rhagor o ymweliadau yn cael eu hychwanegu i'r amserlen, gan gynnwys diwrnod yn Verona neu Milan ond byddwn yn dy hysbysu am y rhain maes o law.

Byddwn yn teithio drwy Ewrop ar fws moethus o'r safon uchaf, gyda chyfleusterau awyru, DVD, diodydd a thŷ bach.

Cost y daith: £649
...hyn i gynnwys llety mewn gwesty, y teithio, dau bryd y dydd, yr holl weithgareddau a'r ymweliadau ac yswiriant teithio.

Mae llefydd ar y daith yma yn gyfyng iawn, felly os hoffet ymuno â ni sicrha dy fod yn cofrestru dy ddiddordeb heb oedi.

Bydd angen i ni dderbyn blaendal o £199 erbyn 30 Fedi 2018. Ac yna 4 taliad o £112.50 (1af Tachwedd, 1af Chwefror, 1af Mawrth, 1af Ebrill)

Cofia, bydd eisiau i ti fod yn aelod o'r Urdd ac yn medru'r Gymraeg er mwyn bod yn rhan o'r daith yma. Felly, ymaeloda nawr er mwyn manteisio ar yr holl weithgareddau sydd yn cael eu cynnig yn yr ardal!

Am ragor o wybodaeth, neu os hoffet sgwrs am y daith, cysyllta â

Eryl Williams
Uwch Swyddog Datblygu

eryl@urdd.org neu 01407 470010 neu 07976 003314

 

« Nol