Taith Ysgoloriaeth Bryn Terfel

  • Dyddiad: 11/10/2019
  • Lleoliad: Neuadd Goffa'r Barri
  • Amser: 01:00 - 01:00
  • Pris: £79.00

Taith Ysgoloriaeth Bryn Terfel

Mae’r Ysgoloriaeth yn cael ei chynnal ar nos Wener, Hydref 11 yn Neuadd Goffa’r Barri.

Pris yn cynnwys llety. gwely a brecwast, tocyn ac amser siopa 

Bydd tocynnau yn cael eu rhyddhau ac ar gael i'r cyhoedd o ddiwedd Mehefin ymlaen

« Nol