HwylRas

  • Dyddiad: 23/06/2020
  • Lleoliad: Ysgol Llanhari
  • Amser: 16:30 - 20:00

HwylRas

Hwyl Ras i aelodau blynyddoedd 3, 4, 5 a 6.

Cyfle hefyd i rieni rhedeg gyda'u plant.

Cyfleoedd i aelodau hýn i stiwardio yn ystod y digwyddiad.

Cofrestrwch trwy ein gwefan.

Noder na fydd mynediad i safle Ysgol Llanhari cyn 15:45 ar y diwrnod.

« Nol