Twrnament Pêl Rwyd Adrannau Conwy

  • Dyddiad: 19/02/2019
  • Lleoliad: Canolfan Hamdden Dyffryn Conwy, Llanrwst
  • Amser: 16:00 - 17:30

Twrnament Pêl Rwyd Adrannau Conwy

Daeth 6 adran i gystadlu yn nhwrnament pel rwyd adrannau rhanbarth Conwy. 

Betws yn Rhos

Bro Aled

Bro Cernyw A

Bro Cernyw B

Cerrigydrudion

Llannefydd

Roedd pob gem yn gystadleuol iawn gyda pawb yn chwarae eu gilydd a pwy bynnag oedd yn gorffen ar frig y tabl yn mynd ymlaen i gynrychioli Conwy. 

Roedd pymtheg gem i gyd ac ar ddiwedd y noson roedd Llannefydd ar frig y tabl, Bro Cernyw B yn ail a Bro Aled yn drydydd. Llongyfarchiadau enfawr i bawb oedd yn cystadlu a phob lwc i Llannefydd yn y gystadleuaeth cenedlaethol. 

Diolch yn ofnadwy i'r holl staff, rieni a hyfforddwyr oedd yno yn cefnogi a diolch hefyd i Ganolfan Hamdden Dyffryn Conwy am gael defnyddio yr neuadd. 

Diolch i'r holl gystadleuwyr, hebddynt ni fuasai'n bsob cynnal noson mor lwyddiannus. 

« Nol