Twrnament Pêl Rwyd Cynradd Rhanbarth Conwy

  • Dyddiad: 15/02/2019
  • Lleoliad: Canolfan Hamdden Eirias
  • Amser: 10:00 - 14:30

Twrnament Pêl Rwyd Cynradd Rhanbarth Conwy

Daeth 13 o dîmau draw i Ganolfan Hamdden Bae Colwyn ar gyfer cystadleuaeth pel rwyd cynradd rhanbarth Conwy a pawb yn edrych ymlaen am y gystadleuaeth ers rhai wythnosau. Gan fod gymaint o dîmau roedd 3 cyngrhair gyda'r uchaf ym mhob un yn mynd ymlaen i'r rowndiau terfynnol, roedd y tîm oedd wedi dod yn ail orau hefyd yn cael cyfle i fynd ymlaen fel bod 4 yn y rowndiau terfynnol. 

Y 3 tîm ddaeth ir brig oedd Awel y Mynydd, Deganwy a Rydal Penrhos a Nant y Groes yn cael mynd ymlaen hefyd fel yr ail orau. 

Yn y gemau cyn-derfynnol bu i Deganwy guro Awel y Mynydd 4 gol i 1, a Rydal guro Nant y Groes o 10 gol i 0. 

Felly yn y rownd derfynnol roedd Deganwy yn erbyn Rydal. 

Roedd hon yn gem a hanner gyda'r ddau dîm yn cael cyfleoedd ond ar y chwiban olaf y sgor oedd 4 gol i 0 i Rydal. 

Llongyfarchiadau mawr i bawb oedd yno yn cystadlu ac i Rydal Penrhos am guro y gystadleuaeth. 

Diolch yn ofnadwy i'r holl staff, hyfforddwyr a cefnogwyr oedd yno ac i Ganolfan Hamdden Eirias am yr adnoddau. Pob lwc i Rydal yn y genedlaethol. 

 

https://www.flickr.com/photos/140783640@N02/shares/ifcQ9p

« Nol