Twrnament Rygbi Tag Bl 3 a 4 Rhanbarth Conwy

  • Dyddiad: 13/06/2019
  • Lleoliad: Clwb Rygbi Nant Conwy, Llanrwst
  • Amser: 16:00 - 18:00

Twrnament Rygbi Tag Bl 3 a 4 Rhanbarth Conwy

Daeth 9 carfan ynghyd yng nglwb rygbi Nant Conwy ar gyfer cystadleuaeth rygbi tag 3 a 4. Roeddem wedi bod yn lwcus iawn i osgoi y glaw ac roedd y cae yn edrych yn berffaith ar gyfer chwarae rygbi. 

Roedd dwy gyngrhair gyda'r ddau uchaf yn mynd ymlaen i'r rowndiau terfynnol. Yn ystod y gemau grwp cafwyd ceisiau arbennig gyda'r chwaraewyr ifanc yn dangos doniau osgoi a pasio arbennig. Roedd eu gallu i ddarganfod bylchau a darllen y gem yn werth ei weld. 

Erbyn diwedd y gemau grwp roedd 4 tim yn cystadlu yn y gemau cyn derfynol, 

Ysgol Bod Alaw yn erbyn Ysgol Eglwysbach

Ysgol Bro Cernyw yn erbyn Cerrigydrudion

Gemau cystadleuol ofnadwy gyda'r ddwy gem yn llawn ceisiau unigol gwych. 

Ysgol Eglwysbach yn erbyn Ysgol Bro Cernyw yn y rownd derfynol. Gem a hanner, amser ychwannegol a popeth yn y gem yma. Ysgol Eglwysbach oedd yn fuddugol gyda cais yn yr eiliad olaf. Llongyfarchiadau mawr iddynt am eu llwyddiant a hefyd heb golli gem drwy'r twrnament a llongyfarchiadau i bob tim oedd wedi cystadlu. 

Lluniau 

 

« Nol