Uwch Adran Dyffryn Ogwen

  • Dyddiad: 14/10/2019
  • Lleoliad: Clwb Rygbi Bethesda
  • Amser: 18:00 - 19:00

Uwch Adran Dyffryn Ogwen

Mae Uwch Adran Dyffryn Ogwen yn cyfarfod pob nos Lun yn ystod y tymor ysgol, rhwng 6:00 a 7:00 o'r gloch.

Mae'n gyfle da i bobl ifanc rhwng blynyddoedd 7 a 9 i ddod i gymryd rhan mewn nifer o sesiynnau gwahanol, dysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau a chael mynd ar deithiau.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda iwanwilliams@urdd.org neu ffoniwch 01248 672100.

Cofiwch i ddilyn ni ar facebook hefyd! https://www.facebook.com/uwchadrandyffrynogwen

 

 

« Nol