Gwersylloedd Haf

Mae gennym wersylloedd ar draws y wlad sy'n cynnig gweithgareddau ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd.

Mae'r gwersylloedd wedi eu lleoli yn Llangrannog, Glan-llyn, Caerdydd, Pentre Ifan a Glan-llyn Isa'.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am ein gwersylloedd.

Chwaraeon

Mae'r Adran Chwaraeon yn rhan annatod o'r Urdd ac yn darparu clybiau a digwyddiadau chwaraeon ledled Cymru. Mae modd gwirfoddoli yn yr Adran Chwaraeon drwy hyfforddi mewn ysgolion, clybiau ac yn y gwersylloedd.

Mae tri llwybr ar gael wrth wirfoddoli yn y sector chwaraeon sef y llwybr efydd, llwybr arian a'r llwybr aur. Ym mhob llwybr mae cyfle i ennill gwahanol gymwysterau a derbyn cyfleoedd, profiadau a chyfrifoldebau amrywiol.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am y llwybrau gwirfoddoli chwaraeon.

Eisteddfodau

Mae cyfleoedd i wirfoddoli yn eich Eisteddfodau lleol neu yn yr Eisteddfod Genedlaethol drwy arwain, stiwardio, helpu ar y fynedfa, helpu ar y maes, tywys plant i'r llwyfan a llawer mwy.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am Eisteddfod yr Urdd.

Digwyddiadau Chwaraeon

Mae'r Adran Chwaraeon yn cynnal cystadlaethau a twrnameintiau chwaraeon ar draws y wlad ac yn gyfle gwych i wirfoddoli a chael blas o weithio o fewn y maes chwaraeon a digwyddiadau.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau sydd i ddod.

Ieuenctid a Chymuned

Ydych chi’n edrych am gyfleoedd i wirfoddoli yn eich cymuned leol? 

Mae nifer o gyfleoedd cymunedol i bobl ifanc wirfoddoli ar gael drwy’r adran Ieuenctid a Chymuned.  

Gall hyn gynnwys: 

  • Cefnogi ar deithiau lleol, Cenedlaethol a Rhyngwladol. 
  • Cefnogi adrannau a chlybiau lleol. 
  • Cymryd rôl fel Llysgennad o fewn yr ysgol sy’n hyrwyddo gweithgareddau'r Urdd yn ogystal â siarad ar ran yr Urdd pa fo cyfleoedd yn codi. 
  • Bod yn aelod o Fforwm Ieuenctid sy’n trafod darpariaeth yr Urdd o fewn y Rhanbarth. 
  • Cefnogi rhediad Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth y Mudiad. 

Am fwy o fanylion am ein cynlluniau cysylltwch â’ch Swyddog Cymunedol lleol neu ebostiwch ieuenctid@urdd.org. Bydd hyfforddiant ar gael i bawb sydd yn dangos diddordeb.