Digidol

Dysgwch fwy am y cyfleoedd sydd ar gael i chi trwy'r Urdd.

Gwirfoddoli a chymwysterau

Rydym yn cynnig ystod eang o brofiadau, cyrsiau ac achrediadau yn amrywio o gymorth cyntaf, i dystysgrif mewn gwaith ieuenctid, i gymhwyster dyfarnu rygbi. Dysgwch fwy am y cyfleoedd sydd ar gael i chi.

Y Bwrdd a fforymau

Bwrdd Syr Ifanc yw bwrdd cenedlaethol aelodau'r Urdd, sy'n cael ei fwydo gan aelodau o fforymau ar draws Cymru i roi cyfle i bobl ifanc drafod materion sy'n bwysig iddynt.

Neges Heddwch ac Ewyllys Da

Neges Heddwch ac Ewyllys Da

Bob blwyddyn ers 1922, mae plant a phobl ifanc Cymru wedi ysgrifennu ac anfon Neges Heddwch ac Ewyllys Da at blant a phobl ifanc y byd, a hynny ar Ddydd Ewyllys Da, sef 18 Mai.

Dysgu mwy

Profiadau Rhyngwladol

Cyfleoedd blynyddol i deithio dramor gyda'r Urdd am brofiadau bythgofiadwy!