Cymraeg Bob Dydd

Mae Cymraeg Bob Dydd yn gynllun cyffrous sy’n gweithio'n ddwys gyda dysgwyr Cymraeg mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg.

Mae’r prosiect wedi ei rannu’n ddwy - gweithgareddau a chyrsiau.

urdd syr ifanc 2019-90(1).jpg

Gweithgareddau Cymraeg Bob Dydd

Mae Gweithgareddau Cymraeg Bob Dydd yn gweithio’n ddwys gyda nifer o Ysgolion Uwchradd ledled Cymru i’w helpu i drefnu a chynnal digwyddiadau sy’n rhoi cyfle i ddysgwyr ifanc ddefnyddio eu Cymraeg yn allgyrsiol. Penodwyd yr ysgolion hyn gan Lywodraeth Cymru.

“Cymraeg Bob Dydd has encouraged me to want to continue my Welsh GCSE’s and learn it in college too.”

Cyrsiau Cymraeg Bob Dydd

Mae Cyrsiau Cymraeg Bob Dydd yn rhoi cyfle i ddysgwyr ifainc dreulio amser yn un o Wersylloedd yr Urdd yn profi’r holl weithgareddau, derbyn gwersi Cymraeg anffurfiol ac ymarfer eu Cymraeg ar lafar.

“I've learnt more Welsh on this course than what I have throughout school. It's nice to practise my Cymraeg through fun activities."

 Flyer_2019_PRINT-page-002.jpg

 Cynhadledd Cymraeg Bob Dydd a Bwrdd Syr Ifanc

Am y tro cyntaf eleni, cynhaliwyd Cynhadledd Cymraeg Bob Dydd gyda un Bwrdd Syr Ifanc. Rhwng y ddau grwp, roedd dros 100 o bobl ifanc yn aros yng Ngwersyll yr Urdd Caerdydd dros y penwythnos ym mis Chwefror.

Roedd hi’n benwythnos llawn o weithgareddau Cymraeg, yn gyfle i’r bobl ifanc gymysgu ag eraill sydd yn dysgu’r iaith, cyfle i drio pethau newydd, ac i fwynhau trwy’r Gymraeg.

Cafwyd seisynau Ukulele, sesiwn lles iechyd meddwl, cyfeiriannu o amgylch Bae Caerdydd, siaradwyr gwadd gan gynnwys Osian Williams o Candelas, Rhodri 'Nwdls' o HANSH, a Steve Dimmick sydd wedi dysgu Cymraeg a bellach yn entrepreneur. Roedd digon o amser i wylio'r gem Rygbi yn erbyn yr Eidal, siopa yng Nghaerdydd, a chael gig gyda'r bandiau Lewys a Mellt hefyd.

Diolch i bawb a fynychodd a welwn ni chi'r flwyddyn nesaf!

Cofiwch ddilyn ein cyfryngau cymdeithasol ac ein rhestr chwarae ar Sporify:

Trydar: @cymraegbobdydd

Instagram: @cymraeg_bobdydd

Rhestr chwarae Spotify: Cymraeg Bob Dydd

urdd syr ifanc 2019-73.jpg